Sử dụng dịch vụ chính hãng chuyển phát nhanh quốc tế WEMC+ quý khách hàng có thể chuyển phát nhanh hàng hóa và tài liệu đi nước Mỹ ( Tham khảo bài viết : chuyển phát quốc tế WEMC+ đi Mỹ ) hoặc có thể nhập hàng về Việt Nam thông qua dịch vụ nhập hàng chính hãng WEMC+. Quá trình lấy hàng bên Mỹ và chuyển hàng về Việt Nam do WEMC+ đảm nhận và giao hàng cho người nhận tại Việt Nam.

Vận chuyển hàng từ Mỹ về
Order hàng Us - Ship hàng Us order hàng mỹ

1 Vận chuyển hàng từ Mỹ về
1.1 Quý khách hàng sử dụng dịch vụ nhập hàng từ Mỹ về Việt Nam thông qua WEMC+ có thể chuyển
1.1.1 Hoặc trực tiếp tải bảng Order mẫu lấy hàng từ Mỹ về Việt Nam TẠI ĐÂY
1.2 Thời gian nhận hàng và chuyển hàng về Việt Nam từ 4-6 ngày thông qua dịch vụ WEMC+.
1.2.1 Lưu ý với khách hàng khi sử dụng dịch vụ :
2 Vận chuyển hàng từ Mỹ về
2.1 Order hàng Us - Ship hàng Us - Mua hộ hàng Us - gửi vận chuyển hàng từ Us Mỹ về Việt Nam
Quý khách hàng sử dụng dịch vụ nhập hàng từ Mỹ về Việt Nam thông qua WEMC+ có thể chuyển
Vận chuyển hàng từ Mỹ về
Vận chuyển hàng từ Mỹ về

+ Quần Áo.

+ Hàng Mỹ Phẩm.

+ Đồ dùng cá nhân.

+ Tài liệu, hồ sơ du học, hồ sơ mời thầu, hồ sơ việc làm …

+ Visa các loại, hộ chiếu …

+ Thực phẩm là đồ khô, bánh kẹo …

+ Các loại hóa chất, dung dịch, dung môi gưi đi nghiên cứu và sử dụng …

+ Máy móc công nghiệp …

Tìm hiểu quy trình nhập hàng về Việt Nam quý khách hàng tham khảo bài viết : quy trình nhập hàng về Việt Nam từ nước ngoài

Hoặc trực tiếp tải bảng Order mẫu lấy hàng từ Mỹ về Việt Nam TẠI ĐÂY
Vận chuyển hàng từ Mỹ về giá rẻ
Vận chuyển hàng từ Mỹ về giá rẻ

Thời gian từ lúc nhận yêu cầu của quý khách hàng tới khi lấy hàng tại Mỹ là 01 ngày duy nhất nếu thông tin chính xác về địa chỉ và về hàng hóa chi tiết sản phẩm cần lấy.

Thời gian nhận hàng và chuyển hàng về Việt Nam từ 4-6 ngày thông qua dịch vụ WEMC+.
Lưu ý với khách hàng khi sử dụng dịch vụ :
– Công ty chúng tôi không nhận tìm nguồn hàng hoặc mua hàng tại Mỹ cho cho quý khách.

– Không nhận vận chuyển những hàng thuộc danh mục cấm và vi phạm phát luật Mỹ và phát luật Việt Nam.

Quý khách hàng muốn nhập hàng từ Mỹ về Việt Nam theo đường vận chuyển quốc tế chính hàng WEMC+ xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi theo :

Vận chuyển hàng từ Mỹ về

View more latest threads same category: